Visie en uitgangspunten CONNECTING: verbinden

 

CONNECTING wil als organisatie haar expertise inzetten ter ondersteuning van  professionaliseringstrajecten en daarbij aansluiten bij de wensen en (leer-)behoefte van haar klanten. Zorgvuldige oriëntatie op en verheldering van de inhoud van de opdracht, spelen tijdens het gehele traject een belangrijke rol. CONNECTING werkt zoveel mogelijk op maat.

Leren kent vele vormen; het motto van CONNECTING is verbinden, verbinden van vraag en aanbod, van wetenschap en praktijk, van binnen en buiten, van professional en cliënt, verbinden van mensen.

Ervaren en contact staan centraal in het aanbod. Ieder mens is uniek en daarom neemt CONNECTING een actieve rol op zich om aan te sluiten bij de groep of het individu. Professionals leren effectiever vanuit hun eigen unieke ervaring en overtuiging en in een (sociaal) veilige leeromgeving. Dan kan het vertrouwen ontstaan dat iets werkt of dat een bepaalde handelwijze echt iets oplevert. Dit vergroot het competentiegevoel en komt ten goede aan het werkplezier.

CONNECTING denkt kritisch en werkt eclectisch: De theorie bestaat niet. Kennis en inzicht worden verbonden met het aanleren van praktische vaardigheden.