Verpleegkundige methodiekontwikkeling

In de cursussen ‘verpleegkundige methodiekontwikkeling’ wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van deze classificaties in de dagelijkse praktijk, namelijk de methodiekontwikkeling met betrekking tot het zelfstandig denken en beslissingen nemen over diagnoses, prognoses, resultaten en interventies. Naast het aanreiken van een theoretisch kader wordt zo veel mogelijk met behulp van casuïstiek geoefend. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van methodiek, en van bestaande classificaties op dit terrein. Het betreft namelijk het aanwenden van een aantal nieuwe kennis- en houdingsaspecten, waarbij het kritisch verpleegkundig denken en redeneren een centrale rol speelt.

Afhankelijk van de specifieke vraag wordt een aanbod op maat ontwikkeld waarbij diverse toepassingsvormen mogelijk zijn, zoals studiedagen, consulten, supervisie, en langduriger training- en scholingstrajecten.