Ervaring en netwerk:

Meer dan 25 jaar heeft CONNECTING ervaring en deskundigheid op deze terreinen. Zij kan daarbij beschikken over een netwerk waaruit zowel interne als externe deskundigen kunnen worden betrokken bij een opdracht. CONNECTING heeft diverse internationale contacten en participeert tevens in internationale netwerken zoals:

  • the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)
  • the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA)
  • the Verein Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen Schweiz (NAGS)
  • the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO)

Zo wordt onder andere ondersteuning verleend bij het opzetten van opleidingen tot Instructeur Interne Training Agressiehantering in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en vindt er één maal per jaar internationaal overleg plaats met collegae op dit terrein uit diverse Europese landen, om zo te komen tot een zekere standaardisering met betrekking tot basis trainingen agressiehantering en de instructeuropleiding hiertoe.