Introductiecursus Agressiehantering

In de introductiecursus Agressiehantering besteden we aandacht aan diverse vormen van agressie om grip te krijgen op onplezierige, onzekere en spanningsvolle situaties in het werk.

We onderzoeken wat agressie betekent, hoe u het herkent en waar dit voor staat. We bieden handvatten zodat u met meer zelfvertrouwen en adequaat onaangename of stressvolle situaties leert hanteren. Werken met professionele acteurs behoort tot de mogelijkheden.

De duur van de cursus is afhankelijk van uw wensen. Weet u niet zeker of deze cursus voldoende aansluit bij uw leerbehoefte? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie.

Basistraining Agressiemanagement & Sociale Veiligheid

Een basistraining bestaat doorgaans uit een verdieping van theorie en praktijk, waarbij zowel verbale als fysieke aspecten/ technieken aan bod komen en geoefend kunnen worden. Werken met professionele acteurs behoort tot de mogelijkheden. Een dergelijke training vereist een nader oriënterend overleg vooraf om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wensen, mogelijkheden en instapniveau van de doelgroep.

Training persoonlijke veiligheid & Humane begeleidingstechnieken.

Er hebben zich de laatste jaren tal van ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van agressiehantering. Naast de kernbegrippen communicatie en veiligheid staat het vermijden van risico’s, onnodige pijnprikkels en dwang steeds meer centraal. Helaas kunnen we geweld (in de beleving van de cliënt) niet altijd voorkomen. Diverse fysieke technieken / interventiemethodieken zijn als gevolg van innovatie blijvend aan verandering onderhevig. Wettelijke bepalingen, humaan beleid en organisaties stellen hun eisen. Deze technieken zijn aangepast en vereenvoudigd waardoor ze sneller aan te leren zijn, cliëntvriendelijker/ humaner geworden en voor een bredere groep van professionals toegankelijk.

Ontwikkelingen in Nederland en Europa

CONNECTING is zowel praktisch als wetenschappelijk geëngageerd en heeft een kritische kijk op de ontwikkeling van (fysieke) agressiehantering. Ook binnen een internationale context proberen we vernieuwingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en op die manier steeds ‘up to date’ te blijven. Hiertoe zijn we al ruim 20 jaar lid van de EViPRG (eviprg.eu) European Violence in Psychiatry Research Group. Ook is CONNECTING sinds 2004 initiatiefnemer van de ENTMA (entma.eu), the European Network for Training in the Management of Aggression en recentelijk betrokken bij de oprichting van het platform AMON (AgressieManangement Overleg Nederland).

Hoe lang duurt een Training Agressiemanagement?

Dit is sterk afhankelijk van uw wensen, de motieven, kennis en kunde van betrokkenen, en de mogelijkheden van de instelling. Trainingen kunnen zowel los als gecombineerd en op maat aangeboden worden. Ook een introductiecursus behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie nodig? Neemt u dan contact op met CONNECTING of vraag om een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Werkwijze

Tijdens de training worden zowel verbale als fysieke vaardigheden aangeboden en geoefend om dit proces zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast kennisoverdracht worden tevens veel ervaringsgerichte opdrachten uitgevoerd om het professioneel inzicht op individueel en op teamniveau te verdiepen. Kortom: interactie met mensen staat centraal.