Wat is de ERB®?

CONNECTING is door ERB-Europe Ltd. aangewezen als enig gecertificeerd instituut in Europa voor scholing in het gebruik van de ERB en de verstrekking ervan.
De Emergency Response Belt (ERB) is een gepatenteerde band die gebruikt kan worden ter bescherming, het in bedwang houden en het verplaatsen van personen die door hun gewelddadige gedrag een extreem onveilige situatie creëren. 
De ERB is in de VS ontworpen en ontwikkeld door Thomas J. Archambault, een deskundige op het terrein van beveiliging en martial arts. De band is gemaakt van zeer stevig materiaal met aangehecht een zeer krachtig (Velcro®) klittenbandsysteem. 
Sinds 1989 is de ERB permanent in gebruik bij justitie, politie en ziekenhuizen in de VS zonder ooit onderworpen te zijn geweest aan gerechtelijke procedures. 
In 2000 werd de ERB in Groot-Brittannië geïntroduceerd in de politiesector, alwaar deze gebruikt werd voor het zonder schade controleren van gewelddadig gedrag. De band werd ook daar als een veilig en humaan instrument beoordeeld. Het gebruik van de ERB is in Groot-Brittannië regelmatig en uitvoerig onderwerp geweest van medisch-ethisch evaluatief onderzoek. 

Mogelijkheden tot inperken: 

Door het concept ‘handvatten aan het lichaam’ kan de persoon, indien de ERB goed om het bovenlichaam is aangebracht, onder begeleiding lopen en kan voorkomen worden dat personeel geslagen wordt. Indien daarbij ook banden om het middel en de benen (knieën) aangebracht zijn, is een totale veilige beheersing van de gewelddadige persoon mogelijk. Het gebruik van de ERB heeft ertoe bijgedragen dat er minder incidenten, ongelukken en letsels optraden bij zowel de gewelddadige persoon zelf als bij medewerkers.

Transport mogelijkheid 

Indien men gebruik maakt van de ERB aan het bovenlichaam kan de persoon nog ‘gecontroleerd’ lopen. Bij gebruikmaking van drie banden kan men de persoon veilig naar een transportmiddel vervoeren. Een persoon die stevig gefixeerd is zal minder snel geneigd zijn om zich vrij te willen vechten en daarmee wordt de waarschijnlijkheid van letsel aan zichzelf of aan medewerkers in grote mate gereduceerd. De ERB is nu ook geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg in Groot-Brittannië en heeft inmiddels zijn onschatbare waarde bij het reduceren van risico’s op schade aan zorgmedewerkers én zorgvragers bewezen.

ERB-training en certificering

Met welk doel?
De ERB is een humaan alternatief voor andere dwangmiddelen en fixatiemethoden en dient ter voorkoming van verdere escalatie bij geweldsincidenten.
Toepassing van deze band voorkomt tevens overmatig gebruik van ‘tegengeweld’ en is een hulpmiddel om verder gevaar te voorkomen. 
Het waarborgen en/of herstellen van de veiligheid en communicatie en contact tussen alle betrokkenen staat centraal bij de applicatie van de ERB.

ERB in Nederland?

Vanaf februari 2008 biedt CONNECTING in Nederland en andere landen in Europa de mogelijkheid om de ERB onder licentie te gaan gebruiken. Alleen getrainde en gecertificeerde professionals mogen de ERB in de praktijk toepassen. Professionals dienen eerst zorgvuldig geschoold te worden alvorens de ERB aangeschaft kan worden. CONNECTING is door ERB-Europe Ltd. aangewezen als enig gecertificeerd instituut in Europa voor scholing in het gebruik van de ERB en de verstrekking ervan. Wanneer een organisatie belangstelling heeft voor deze scholing kan men contact opnemen met CONNECTING.
CONNECTING richt zich als Maatschap voor Consult & Training al ruim twintig jaar op scholing in het professioneel verantwoord hanteren van werkgerelateerde agressie en geweld, het ontwikkelen van sociale veiligheid en effectief veiligheidsbeleid. Het aanbod van de maatschap omvatte tot nu toe, naast jaarlijkse internationale studiedagen voor trainers, verzorging van trainingen en workshops op dit terrein en opleiding van Aandachtsfunctionarissen en Trainers Agressiehantering en Sociale Veiligheid (ATAS) in Nederland en diverse andere landen binnen Europa. 
ERB Europe Ltd.