Deze site gebruikt cookies.

Wij zijn om reden van europese wetgving verplicht om u dit te laten weten. Lees meer

Ik begrijp het

Moreel Beraad

 

Waarom Moreel Beraad?

Er bestaat een toenemende behoefte om stil te staan bij de diepere laag van onze beweegredenen in het professionele functioneren. (Samen)werken met mensen betekent zoeken naar omgangsvormen, gedeelde normen & waarden, drijfveren, principes, verantwoordelijkheden en grenzen. Menig team heeft te kampen met onzekerheden, onduidelijkheid, tijdgebrek, verschillen in ideeën en drijfveren, wat niet zelden leidt tot botsingen, spanningen en problemen in de samenwerking. Energieverlies, dalende betrokkenheid, frustraties en passieve agressie zijn dikwijls het gevolg. Teams kunnen zo ontwricht raken.

Wat is Moreel Beraad?

Moreel beraad richt zich op een gezamenlijk onderzoek naar wat (moreel) goed is in een specifieke situatie, een systematische reflectie op concrete ervaringen. Daarbij wordt onderzocht welke gedachten en/of oordelen er bestaan over een dilemma, welk spanningsveld bestaat tussen emoties en verstandelijke afwegingen en datgene wat ons werkelijk ‘beweegt’. Deze gedachten, oordelen, emoties en aannames worden geprikkeld door het stellen van specifieke vragen.
Moreel Beraad krijgt vorm in een specifiek begeleid gesprek tussen betrokkenen in de praktijk over een reëel probleem (casus), ingebracht door een van de deelnemers. Het is gericht op professionalisering aan de hand van verschillende gespreksmethodes zoals de ‘Socratische dialoog’ of de ‘morele dilemma methode’.
Het is, kortom, een vorm van